chocoa

29 tekstów – auto­rem jest cho­coa.

Chodź za­mażemy fla­mas­trem to co było wcześniej ... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 marca 2010, 17:43

Wszys­cy wiedzą, że cze­goś nie da się zro­bić, aż znaj­du­je się ta­ki je­den, który nie wie, że się nie da, i on to robi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 lutego 2010, 18:18

Nie ma słów,który­mi można by wys­tar­cza­jaco od­dać wdzie­czność tym,którzy by­li przy mnie od wczo­raj do dziś 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 lutego 2010, 17:30

Trze­ba całego życia , aby nau­czyć się żyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lutego 2010, 22:15

Jeśli chcesz być kocha­ny, bądź god­ny miłośc 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 lutego 2010, 15:42

Jaką drogą byś dążył, nie znaj­dziesz gra­nicy duszy, tak głębo­ki jest jej sens. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 lutego 2010, 20:42

Kieruj­my się głosem ser­ca , tyl­ko ono nas nie za­wodzi . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 lutego 2010, 14:38

Bo dla rodzi­ca wys­tar­czy zwykły uśmiech swo­jego dziec­ka . 

myśl
zebrała 51 fiszek • 21 lutego 2010, 16:04

- Zam­knij się ! 
- Ale ja cię kocham !
- Odejdź przy­jacielu ! 

* Przy­jaciele też cza­sem pot­ra­fią złamać ser­ce . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 lutego 2010, 10:08

To przy­jaciele nau­czy­li nas kochać . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 lutego 2010, 11:07
chocoa

Dziewczyna z większymi marzeniami niż wieża Eiffla . : )

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chocoa

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność